Fr├ągor & Svar

Q&A

Vad är en bostadsrätt?

Bostadsrätt är ett typiskt svenskt fenomen. Det bygger på att man tillsammans i en förening tar ansvar för sitt boende. Medlemmarna har själva makten i föreningen. Med makten och inflytandet följer ett ansvar, och man får vara beredd på att både sitta i styrelsen och delta i höststädningen. Utifrån din andel i föreningen är du med och delar på eventuell värdetillväxt, men man ska också vara medveten om att man är med och delar på alla föreningens kostnader och ansvaret för skulderna.

 

Vad skiljer att köpa en nyproducerad bostadsrätt från en begagnad?

Att köpa en bostadsrätt som ännu inte är färdigbyggd skiljer sig på flera sätt från att köpa en befintlig lägenhet. Oftast är det en längre process, men ofta får du vara med och välja hur bostaden ska se ut och när du väl får flytta in väntar ett nytt och fräscht hem som du är ensam om att få inviga. Eftersom det inte finns några boende när föreningen bildas är det oftast markägare eller bostadsutvecklare som bildar bostadsrättsföreningen och direkt eller indirekt bemannar styrelsen. Det kan vara bra att ha koll på vad deras uppdrag är, för när ni som ska bo har flyttat in är det ni som tar över.

 

När bildas bostadsrättsföreningen?

Den nya bostadsrättsföreningen bildas väldigt tidigt i processen genom ett stämmobeslut av tre personer som blir föreningens första medlemmar. Därefter registreras föreningen hos Bolagsverket. Denna förening blir formell beställare till byggprojektet. I beställarrollen ingår normalt inte att utforma byggnaden eller att planera för den kvalitet som ska finnas inbyggd. Detta görs i stället av bostadsutvecklaren (exploatören) som tagit reda på vad du och andra potentiella bostadsköpare vill ha i form av lägenhetsstorlekar, inredningskvalitet och inte minst pris. Den första styrelsen, som kallas ”byggande styrelse” eller ”interrimsstyrelse”, ska sedan administrera bostadsrättsföreningen fram tills dess att de nya medlemmarna en tid efter inflyttning tar över styrelsearbetet.

 

När tar de boende över?

Den som skriver på ett upplåtelseavtal för en specifik lägenhet blir medlem i bostadsrättsföreningen. Dessa avtal skrivs vanligtvis i byggprojektets slutskede. Upplåtelseavtalet är det juridiskt bindande avtalet där du också får information om slutbetalningen, som oftast sker några dagar innan tillträde. I praktiken innebär det nästan alltid att det är vid första föreningsstämman efter inflyttning som de boende kan påverka bostadsrättsföreningen. Det är också vid detta tillfälle som de boende ska sätta sig i styrelsen och ta över ansvaret för bostadsrättsföreningen, vilket inkluderar både juridik, teknik och ekonomi. Många nya medlemmar kan känna sig osäkra i denna situation. Därför erbjuder flera bostadsutvecklare en utbildning för nya styrelser. Bostadsutvecklaren eller byggföretaget ska också tillhandahålla alla drift- och skötselinstruktioner för alla delar av huset. Normalt är det också förberett med avtal för ekonomisk och teknisk förvaltning.

 

När är det dags för inflyttning?

Inflyttningstider för de olika projekten skiljer sig åt men för det mesta ligger inflyttningen 18 månader efter säljstarten. Gott om tid för planering med andra ord.

 

Kommer det att finnas alternativ för dem som inte vill äga en bil?

Ja, i flera av våra planerade projekt kommer det att erbjudas bilpool och/eller cykelpool. I slutänden är detta upp till Bostadsrättsföreningen men i vissa fall skrivs det in i stadgarna redan när den byggande styrelsen tillträtt.

 

Bygger Lyckos med tanke på miljön?

Alltid. Vi har lagt ner mycket tid och energi på att få alla våra hus Svanen-certifierade. Det innebär at vi tillhör en liten exklusiv skara - bara ett av tio småhus som byggs i Sverige klarar de hårda krav som ställs och därmed få en Svanen-märkning - och det är vi mycket stolta över. För dig som ska bo är det en kvalitetsstämpel på ditt hus. Läs mer här.

 

Vad menas med ’Bo finare, betala mindre’?

Vår organisation har en stor erfarenhet av att bygga bostäder med både arkitekter, ingenjörer och inredare och vi använder oss av väl beprövade byggtekniker och material. Vi drar nytta av våra erfarenheter för att bygga bostäder till en rimlig boendekostnad. Varje liten konstruktion har utvärderats noggrant innan vi väljer att producera den. Vi väljer lösningar som är så pass genomarbetade för att kunna uppföras på flera ställen. Kvaliteten är väldigt viktig för din skull. Men också att du har råd.

 

Hur går ett köp till?

Här kan du se de olika stegen i en köpprocess.

 

När börjar husen byggas?

När 60% av bostäderna i projektet/bostadsrättsföreningen är sålda är det dags för byggstart och du bjuds då in till Första Spadtaget.

 

Vilka garantier gäller?

Här kan du läsa om garantier och besiktning.

 

Är priset och avgiften fasta?

Priset som anges i prislistan och Kostnadskalkylen är fast, det innebär att du slipper budgivning. Avgiften som anges i Kostnadskalkylen kan förändras marginellt, beroende t ex. på hur räntor och avgifter som ingår i bostadsrättsföreningens budget förändras.

 

Kan man göra tillval?

Vi har valt att hålla tillvalen på ett minimum. I köket kan du välja mellan två olika parkettgolv, två olika bänkskivor och fyra olika kakelplattor. Istället för en mängd olika tillval (som kostar i form av hantering och ökad administration) håller vi genomgående hög kvalité på alla material i husen. Jämför gärna, vi tål att synas. Dessutom kan du välja till, eller välja bort, väggar på ovanvåningen för att skräddarsy planlösningen så som det passar dig.

 

Kostar tillvalen extra?

Nej, varken tillvalen eller ändring av väggar kostar dig någonting.

 

Vem är Lyckos AB?

Företaget Lyckos är ett fristående bolag inom Midrockoncernen. Företaget startades 2017 och har sitt huvudkontor i Helsingborg.
Verkställande direktör är Anders Larsson, maila gärna till anders.larsson@lyckos.se.

Företaget Lyckos ingår i Midroc Properties, som skapar platser och byggnader för människor som ser möjligheter. Bostäder och kontor, hotell och stadsdelar, kongresscenter och förskolor. Inspirerande platser med förutsättningar för det människor vill göra.

Midroc Properties projektportfölj omfattar 1 100 000 kvadratmeter byggrätter med en projektvolym på ca 33 miljarder kronor. Du hittar mer information om Midroc Properties på www.midroc.se/properties.

Från januari 2022 kommer Midroc Properties, som är del av företagsgruppen Midroc Europe, att byta det gemensamma varumärket och istället använda varumärket Granitor. Vill du läsa mer om varumärkesbytet kan du göra det på www.midroc.se/midroc-blir-granitor.

Vilka kostnader behöver jag ha koll på?

Utöver årsavgiften till föreningen tillkommer det oftast en rad andra kostnader som du bör vara medveten om. Självklart så måste du betala ränta och amortering på det lån du tar till insatsen. Kostnaden för hushållsel tillkommer nästan alltid. Många föreningar, särskilt i nyare hus, har individuell mätning av värme och vatten som sedan debiteras den boende. Det innebär att man själv påverkar kostnaderna för dessa delar vilket samtidigt bidrar till att uppmuntra sparsamhet i förbrukningen. Den boende har i stort sett alltid också ansvaret för att underhålla lägenhetens invändiga delar. Det ansvaret kan sträcka sig olika långt och ibland omfatta även sanitetsutrustning och uppvärmningsanläggning. Då blir kostnaderna som tillkommer ofta både högre, mer svårkalkylerade och mer olika över tid. Oftast är det också lämpligt att teckna så kallade brf-tillägg till sin hemförsäkring. Det blir en extrakostnad, men också en trygghet för dig om något oväntat skulle inträffa. Vid oförutsedda händelser kan du bli ansvarig att betala till föreningen, något som kan bli dyrt.

 

Vem ansvarar för vad?

Finns det en tydlig ansvarsfördelning mellan vad föreningen respektive bostadsrättshavaren har ansvar för? I många föreningar har man specificerat vilka av husets delar som respektive part har ansvar för. Det kan finnas i stadgarna eller i ett särskilt framtaget dokument. Hur fördelningen ser ut påverkar boendekostnaden. Om stora delar ligger direkt på bostadsrättshavaren så bör du räkna med att ha en liten buffert i din boendekalkyl för dessa delar.

 

Vem äger en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med ett speciellt syfte; att upplåta nyttjanderätter till lägenheter. Det är alltså medlemmarna som äger föreningen. Föreningen behöver inte fråga någon annan innan den agerar, men å andra sidan finns det heller ingen annan som tar något ansvar för föreningen. I en bostadsrättsförening har medlemmarna ett solidariskt ansvar för verksamhet och ekonomi. Solidariskt ansvar betyder att övriga medlemmar svarar för eventuella kostnader som en medlem inte kan betala.

 

Vem är det som bestämmer egentligen?

Alla stora beslut fattas av medlemmarna på föreningsstämman som normalt hålls under första halvåret varje år. Då redovisas bland annat föreningens ekonomi. Till stämman kan varje medlem lämna in motioner och föreslå förändringar och förbättringar. Det är alltid majoriteten av de närvarande medlemmarna som fattar beslut. Den som vill påverka sin förening ska absolut gå på årsstämman. På årsstämman väljs en styrelse som sköter verksamheten under året och förbereder stämman. Styrelsen har vanligen fyra till åtta möten per år och de som sitter i styrelsen är betydligt mer insatta i föreningens alla detaljer. Förutom att se till att alla sköter sig och betalar sina årsavgifter så ska styrelsen också föra en aktuell förteckning på alla medlemmar och alla lägenheter. Styrelsen ska notera överlåtelser och om lägenheten pantsätts, men också besluta om lägenheten får hyras ut i andra hand. Vill du påverka din förening mycket så ska du försöka bli medlem i styrelsen, men det innebär både en del ideellt arbete och en hel del ansvar. För varje år så avgör föreningsstämman om styrelsen skött sitt uppdrag och då beviljas styrelsen ansvarsfrihet. Det innebär att ingen därefter kan ifrågasätta styrelsens beslut.

 

Får jag bygga om i min bostad?

Som bostadsrättshavare äger du ingenting av huset eller lägenheten. Därför får du i princip inte ändra på rumsindelning eller planlösning utan tillstånd från styrelsen. I delar som inte är bärande så kan du för det mesta få tillstånd att ändra, men saker som påverkar exteriört utseende eller tillhör den bärande konstruktionen får du vanligtvis inte förändra utan att ha bygglov. Bygglov söks och innehas av föreningen.

 

Källa: Gar-Bo