Så här går ett köp till

Köpprocess

1 Intresseanmälan

Skicka in en intresseanmälan via vår hemsida så kontaktas du antingen av oss eller av mäklare. Är vi tidigt i projektet har vi antagligen inte anlitat mäklare ännu utan då får du kontakt med vår kundansvariga. Så snart projektet närmar sig säljstart så kommer en mäklare  att höra av sig.

2 Välkommen till Säljstartskväll

Alla som har anmält intresse för projektet får en inbjudan via e-post och sms. Där får du träffa oss, mäklare och oftast även en bankkontakt. Vi berättar om husen, visar bilder och du kan ställa en massa frågor som säkert har dykt upp. Det är nu du önskar vilket hus du du vill boka och detta gör du i samtal med mäklaren eller Lyckos-kontakt. 

Efter säljstarten erbjuds kvarvarande bostäder till försäljning genom annonsering. Bostadsprojektets status ändras då från Planerat till Till Salu.

3 Teckna Bokningsavtal

Mäklaren tar kontakt med dig så snart som möjligt efter Säljstarten och skriver ett bokningsavtal. Inom en vecka betalar du in bokningsavgiften på 20.000 kr. Summan drar vi senare av från den dellikvid som du betalar när du senare i processen skriver kontrakt.

I samband med bokningen görs en bedömning av din förmåga att finansiera köpet och bära de kostnader som följer bostaden. Eventuellt behöver du kunna visa ett lånelöfte från banken.

När Lyckos har undertecknat bokningsavtalet är bostaden bokad för din räkning, helt enligt villkoren i bokningsavtalet. Ett bokningsavtal är inte bindande utan du kan välja att avstå från köpet.

4 Förhandsavtal

När vi har kommit längre i projektet är det dags att skriva förhandsavtal. Det är detta som är själva köpet och förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och den nybildade bostadsrättsföreningen där du förbinder dig till att köpa bostadsrätten. Lyckos intygar till föreningen att det är du som är köpare via det bokningsavtal som du tidigare skrivit under. I samband med tecknandet betalar du ett förskott på 100.000 kr till föreningen. Den bokningsavgift som du tidigare betalat ingår i förskottet, dvs. om du betalat en bokningsavgift på 20.000 kr så blir förskottet som du ska betala till föreningen 80.000 kr.

5 Inredningsalternativ

I ett Lyckos-hus är det möjligt att göra vissa kostnadsfria tillval. Detta tar du tillsammans med den kundansvariga när vi ser att byggstarten närmar sig.

6 Upplåtelseavtal

Det sista avtalssteget är ett upplåtelseavtal. Då blir du formellt medlem i bostadsrättsföreningen en kort tid före tillträdesdagen. Senast på tillträdesdagen ska resterande andel av insatsen vara betald. I samband med överlämningen av nycklarna måste ett kvitto på slutlikviden kunna uppvisas. Årsavgiften till föreningen betalas månadsvis i förskott, från och med tillträdesdagen.

Övriga villkor framgår av förhandsavtalet och andra handlingar, till exempel den ekonomiska planen och bostadsrättsföreningens stadgar, som du tar del av innan du undertecknar upplåtelseavtalet.

7 Besiktningar och garantier

Kontroller och besiktningar sker löpande under byggtiden. Slutbesiktning genomförs före inflyttning av en opartiskt besiktningsman. De kallas till slutbesiktning tillsammans med minst en representant för bostadsrättsföreningens styrelse och entreprenör. Garantitiden löper under fem år efter slutbesiktningen. Garantibesiktningen tar upp ev fel som inträffar efter inflyttningen och som besiktningsmannen anser att entreprenören är ansvarig för. För ytskikt som golv och väggar gäller två års garantitid. Eventuella fel åtgärdas utan kostnad för dig. Slutligen finns det en extra garanti, genom nybyggnadsförsäkring skyddas föreningen mot skador som orsakats av felaktiga arbeten och som upptäcks efter slutbesiktning. Den gäller i 10 år.

8 Äntligen inflyttning

Senast fyra månader före tillträdet får du besked om ett definitivt tillträdesdatum. Den dagen träffas vi i din nya bostad. När du bekräftat att slutbetalning av insats är gjord, överlämnar vi dina nycklar så att du kan flytta in.

9 Hantverkshjälp

Som nyinflyttad i ett Lyckos-hus får du två timmars kostnadsfri hjälp av hantverkare. Kanske behöver du hjälp med att borra i en vägg för att sätta upp hyllor. Eller kanske behöver du hjälp med att borra i taket för att få upp taklamor på rätt plats ovanför mat- eller soffbord.

10 Lyckos och Our Living

Innan inflyttning kommer du att få tillgång till en app - Our Living - där finns all möjlig information som du kan tänkas behöva. Om lägenheten, om bostadsrättsföreningen och där finns också en direktkontakt med oss på Lyckos. Vi vill att du ska trivas så bra det bara går och hoppas att vi kan hålla kontakten även efter att du flyttat in ditt Lyckos-hem.