Så bygger vi Lyckos

Vi tänker till lite extra för att skapa levande bostadsområden.

Genomtänka lösningar skapar en bra början

Vår organisation har en stor erfarenhet av att bygga bostäder med både arkitekter, ingenjörer och inredare och vi använder oss av väl beprövade byggtekniker och material. Vi drar nytta av våra erfarenheter för att bygga bostäder till en rimlig boendekostnad. Varje liten konstruktion har utvärderats noggrant innan vi väljer att producera den. Vi väljer lösningar som är så pass genomarbetade för att kunna uppföras på flera ställen. Kvaliteten är väldigt viktig för våra kunders skull.

Så skapar vi en levande boendemiljö

Lyckos tror på en levande boendemiljö. Vi tror på att blanda bostadsrätter och hyresrätter i samma kvarter för att gynna den bostadssociala miljön, det som kallas ”livet mellan husen”.

Lyckos bygger Svanenmärkta bostäder

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att bostäderna är framtagna på ett hållbart sätt. Därför Svanencertifierar vi dem. Det innebär att de:  

  • är värderade med livscykelperspektiv 
  • har låg energianvändning
  • uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter
  • säkrar en god innemiljö och låga emissioner
  • har en kvalitetssäker byggprocess

Läs mer om vad Svanenmärkningen innebär här.

Är du vår nästa samarbetspartner?

Om ni tror att Lyckos-konceptet skulle passa er, så hör av er till oss. Vi berättar gärna mer om hur vi samarbetar med kommuner och markägare. I samråd med er kan vi ta fram förslag på hur bebyggelse i ert område skulle kunna se ut.

Vill du veta mer om Lyckos?

Kontakta oss

Vi berättar gärna mer om Lyckos och hur vi samarbetar med kommuner och andra markägare.

Kontakta oss
Relaterade länkar