Så bygger vi Lyckos

Vi tänker till lite extra för att skapa levande bostadsområden.

Välkommen hem till ljus, rymd, design och funktion

Hemma vill vi kunna umgås, vara aktiva, dra oss tillbaka, sova, laga mat, tvätta, leka och pyssla. När vi planerar Lyckos-hemmet tänker vi på allt man gör en helt vanlig dag. Men också på de lite festligare dagarna. Därför är Lyckos ljust, inbjudande, flexibelt, ytsmart och överraskande funktionellt.

Ett hem där det är enkelt att bo

Hemmet är mer än det som ryms inom dina väggar. Det är också platsen och miljön runtomkring. Därför bygger vi Lyckos där det är enkelt att bo, nära kommunikationer, service, omsorg och skolor. Nära både natur och städer eller tätorter. Att kunna välja i sin vardag är nämligen viktigt, tycker vi. Lika viktigt är det att skapa miljöer där människor i olika faser i livet trivs tillsammans. Därför bygger vi för att du också ska längta hem till livet mellan husen, som lekplatser, boulebanor, grillplatser och odlingsbänkar.

Så skapar vi en levande boendemiljö

Lyckos tror på en levande boendemiljö. Vi tror på att blanda bostadsrätter och hyresrätter i samma kvarter för att gynna den bostadssociala miljön, det som kallas ”livet mellan husen”.

Lyckos bygger Svanenmärkta bostäder

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att bostäderna är framtagna på ett hållbart sätt. Därför Svanencertifierar vi dem. Det innebär att de:   

  • är värderade med livscykelperspektiv 
  • har låg energianvändning
  • uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter
  • säkrar en god innemiljö och låga emissioner
  • har en kvalitetssäker byggprocess

Läs mer om vad Svanenmärkningen innebär här.

Relaterade länkar