Hur vi jobbar

Bostäder att trivas i, utan några kompromisser.

Så skapar vi designade och inspirerande hem

Inom vår organisation finns djup kunskap och stor erfarenhet av att bygga bostäder. Vi samarbetar nära arkitekter, ingenjörer och inredningsarkitekter. Material och byggtekniker är väl beprövade och vi anpassar takutformning och val av fasadmaterial efter platserna vi bygger på. Vi baserar våra lösningar på det som tidigare köpare är mest nöjda med. 

I Lyckos tar vi fasta på vad kunderna gillar och vilka byggmetoder som är mest effektiva. Utan att kompromissa med design och kvalitet utvecklar vi konkurrenskraftiga boenden i såväl större som mindre städer.