Svanenmärkta hem

Tillsammans gör vi världen lite bättre

För oss på Lyckos är det viktigt med hållbarhet. Vi tror att det är viktigt för dig också och har därför investerat i att Svanenmärka alla våra hus - se det som en som en kvalitetsstämpel på ditt boende.

Svanens tuffa krav

Ett svanenmärkt hem innebär bland annat att byggprocessen är kvalitessäkrad, kontroller görs, allt byggmaterial loggas, entreprenörer följs upp och utbildas i Svanens kriterier. Kraven är hårda och för dig som bor i ett Lyckos-hem märks det bland annat så här:

  • Effektiv och energisnål uppvärmning som ger dig låga driftskostnader. (Faktiskt ligger vi långt under Svanens energikrav.)
  • Bra inomhusluft.
  • Energisnåla vattenkranar med låg vattenförbrukning som sparar både vatten och pengar.
  • Huvuddelen av allt material är närproducerat i Sverige med kortare transportvägar.
  • Bärande stomme och tak av trä minskar energi- och klimatutsläppet. Är dessutom fasaden av trä är det extra gynnsamt och självklart kommer allt trä från certifierat skogsbruk.
  • Både inomhus och utomhus kan du vara säker på att vi bara använder miljövänliga material med låga emissioner.
  • Alla vitvaror håller hög energiklass - låg energiförbrukning är bra för miljön och ger dig samtidigt lägre kostnader. Flera av maskinerna håller klass A++ och A+++.
  • Gröna grepp - det innebär att där vi har möjlighet har vi odlingslådor, fågelholkar, laddstolpar för elbilar, växthus, lokalt omhändertagande av dagvatten och mycket mer.

Inte nog med det, du kan också se fram emot att flera banker erbjuder grön ränterabatt för Svanenmärkta bostäder!