Bostäder för människor med vanliga inkomster

Designat för livet – i alla dess former

På Lyckos har vi gjort till vår uppgift att bygga väldesignade och inspirerande hem som gör det möjligt för människor med vanliga inkomster att kunna köpa eller hyra en nybyggd bostad.

För många är tröskeln till bostadsmarknaden alltför hög, och alldeles för få kan efterfråga de bostäder som byggs runt om i landet. Det vill vi förändra.

För det krävs inget hokus pokus, utan enträget arbete med fokus på helheten i bostadsutvecklingen, såväl som alla små detaljer som hör bostaden och boendet till. Lyckos är väldesignade hem med ovanligt genomtänkta planlösningar.

Så bygger vi Lyckos

Grundidén är att skapa ett bra och genomtänkt boende, där kostnader kan hållas nere genom att upprepa samma planlösning och funktionalitet i bostad efter bostad, på flera platser runtom i Sverige.

Lyckos bostadskoncept består av fyra bostadstyper, två radhus i två plan och två flerbostadshus i 2-4 plan.

Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, eftersom vi använder oss av väl beprövade byggtekniker och material. Vi jobbar dagligen med uppföljning och säkerställer att byggsatserna till de olika bostäderna är felfria.

Läs mer om våra hus här

Vi tänker till lite extra för att skapa levande bostadsområden

Utformningen av platsen och miljön runtomkring är lika viktig som själva bostaden. Vi vill bygga i lägen där det är enkelt att bo, nära kommunikationer, service, omsorg och skolor. Nära både natur och stad.

Och skapa miljöer där människor i olika faser i livet trivs tillsammans. Det tror vi på Lyckos ger en levande boendemiljö. Om man dessutom blandar bostadsrätter och hyresrätter i samma kvarter gynnas den bostadssociala miljön, det som kallas ”livet mellan husen”.

Lyckos skapar utveckling i samverkan

För att skapa en hållbar lösning på bostadsbristen krävs att vi bygger nytt i lägen där mark- och marknadspriserna inte är alltför höga. Det innebär samtidigt att vi behöver etablera nya bostäder, satsa på infrastruktur och utveckling av samhällsservice parallellt. 

På så sätt skapar vi attraktiva platser som människor vill flytta till, där de får vardagspusslet att fungera. Genom att olika aktörer inom samhällsbyggnad arbetar tillsammans kan vi ta tillvara erfarenheter från tidigare projekt, se möjligheter och samlas kring en gemensam vision som genererar lösningar för framtiden.

Lyckos letar mer mark

Lyckos har som ambition att expandera verksamheten och driva nybyggnadsprojekt i fler kommuner än idag.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi samarbetar med kommuner, offentliga och privata markägare. I samråd kan vi ta fram förslag på hur ny bostadsbebyggelse i just er kommun skulle kunna se ut.

Här planerar vi nya kvarter

Vill du veta mer om Lyckos?

Kontakta oss

Vi berättar gärna mer om Lyckos och hur vi samarbetar med kommuner och andra markägare.

Kontakta oss