Svanenmärkt

för hälsans och miljöns skull

Nordens officiella miljömärkning

Miljömärkning Sverige är ett oberoende certifieringsorgan för miljömärkning av nyproducerade bostäder. Svanen ställer tuffa krav som innebär att bostäderna ska byggas med miljövänliga material som skapar en hälsosam inomhusmiljö och är energieffektiva.

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

Svanenmärkta bostäder

• Är värderade enligt ett livscykelperspektiv • Har låg energianvändning • Uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter • Säkrar en god innemiljö och låga emissioner • Har en kvalitetssäkrad byggprocess

Besök vår byggplats i Svarte!

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}